Dodane przez: Jadwiga Dula (2016-11-03)
Artykuł przeczytano: 943 razy.

ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
25-372    KIELCE   ul. Seminaryjska 28a

tel. 41 361 00 05

www.sutw-kielce.pl , e-mail: sekretariat@sutw-kielce.pl 

 I N F O R M A T O R 
ROK   AKADEMICKI  2016/2017

  

Koleżanki i Koledzy!

         Witamy  serdecznie w nowym  i kolejnym już roku naszej działalności jako Stowarzyszenia, od ubiegłego roku akademickiego, już nie jedynego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach.       

      Nadal posiadamy wsparcie i życzliwość wybitnych i cenionych kadr naukowych Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych . Naszym wykładowcom posiadającym ogromny dorobek naukowy winniśmy wdzięczność i szacunek. Ufamy, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Dyrekcje Muzeum Narodowego i Muzeum Historii Kielc, Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,  Liceum im. J.Piłsudskiego , Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej im prof.J. Czarnockiego oraz władze miasta i województwa będą na miarę swoich możliwości w nowym roku akademickim nadal wspomagać naszą Organizację.

     Mamy świadomość, że realizacji programu naukowego i rekreacyjnego w roku bieżącym towarzyszyć będą poważne problemy finansowe. Zasadnicze źródło naszych dochodów stanowić będą składki członkowskie, bowiem na chwilę obecną nie posiadamy żadnych grantów na rok akademicki 2016/17.  Obowiązywać więc musi wszystkich członków ŚUTW – dyscyplina w terminowości opłaty składek członkowskich i dopłat do zajęć, a ze strony Zarządu wielka odpowiedzialność w gospodarowaniu środkami pieniężnymi.

Nie będzie nas stać na utrzymywanie seminariów, warsztatów i sekcji na których frekwencja wynosić będzie po kilka osób. Ponadto program działania na rok akademicki 2016/2017 przewiduje dalsze prace zmierzające do wypracowania form integracji międzypokoleniowej, kontynuowania działalności w ramach wolontariatu na wielu odcinkach potrzeb społecznych.

   Uniwersytety Trzeciego Wieku to wspaniała organizacja – na terenie kraju jest ich już około 700 i w dalszym ciągu powstają.

Zakresu działania naszego Uniwersytetu nie musimy się wstydzić, są jednak UTW w których działalność programowa jest jeszcze bogatsza – ale tam pracuje nie tylko zarząd i nieliczni słuchacze, ale cała społeczność organizacji – każdy na miarę zainteresowań i zdolności.

Za 1,5 roku odbędą się wybory władz naszego Stowarzyszenia i mamy nadzieję, że znajdą się osoby które będą chciały ponieść ciężar prowadzenia naszego Uniwersytetu w następnych latach.

Zwiększenie aktywności w pracy ŚUTW przyniesie obok efektów, osobistej satysfakcji i na pewno więcej zdrowia.

                                                                                          Zarząd