Dodane przez: Jadwiga Dula (2016-10-27)
Artykuł przeczytano: 750 razy.
        Prezydium zarządu ŚUTW
Prezes:            Elżbieta Iwan         - 505 177 902
Z-ca prezesa: Anna Biskup          - 505 177 903 - sprawy programowe

Z-ca prezesa: Teresa Gremba     - 505 177 696  -sprawy lokalowe i komputerowe
Skarbnik: Dorota Szczerba           - 505 177 676  - składki, wpłaty na wczasy
Skarbnik: Zofia Chałat                  - 536 334 353  - składki, sprawy wolontariatu

        
Samorząd słuchaczy na rok  akademicki 2016/2017
Koordynator: Teresa Gremba –  Z-ca Prezesa ŚUTW, kom. 505 177 696
Przewodniczący :                          Anna Święcka,
Z-ca Przewodniczącego  :           Teresa Janecka
Sekretarz  :                                   Janusz Kubara
Członek :                                       Mieczysława Piętek
Członek :                                        Anna Szczęsna

Kontakt z nami, kliknij