Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok akademicki 2015/2016 

  /wersja skrócona/                      

    Tradycją stało się, że kolejny rok naszej działalności rozpoczęliśmy w Wojewódzkim Domu Kultury. Na rok akademicki 2015/2016 przyjęliśmy 630 osób, chociaż chętnych było znacznie więcej. Seniorzy, którzy u nas nie znaleźli miejsca skorzystali z oferty nowo powstałego UTW w Kielcach.  
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbyła się 12 października 2015 roku, a wykład „O wyrazach, które nie istnieją” wygłosił prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski.  
      Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku kontynuował działalność mającą na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. Służyły temu wykłady  z ekonomii, prawa, promocji zdrowia, obsługi komputerów, nauka języków obcych. Tak jak w ubiegłych latach prowadziliśmy liczne zajęcia zlokalizowane niestety w kilkunastu miejscach Kielc, co jak zwykle było kłopotliwe nie tylko dla Słuchaczy.
W roku akademickim 2015/2016 odbyło się 25 wykładów plenarnych /50 godz. dyd./,przy średniej frekwencji 250 osób. 


Zobacz cały wpis

Zobacz kolejne artykuły: [1-2]